040-257 29 22 info@bastian-visser.nl

Meer en meer mensen werken als ZZP’er: Zelfstandige Zonder Personeel.

Werken als ZZP’er is vaak aantrekkelijk door de hogere uurtarieven die je kunt vragen en de vrijheid. Wel zijn er een aantal risico’s waar je rekening mee moet houden om te voorkomen dat je vroeg of laat in de problemen komt. Want dát willen we natuurlijk voorkomen. Daarom in deze blog 6 tips!

ZZP’er houdt in dat je werkt als een eenmanszaak en je hebt geen juridisch omhulsel, zoals een B.V. (besloten vennootschap) of V.O.F. (vennootschap onder firma) hebt. Jij bent zelf de onderneming.

1. De eerste vraag: ben jij wel een ZZP’er (ondernemer)?

Wat je misschien om je heen ziet of hoort, is dat ‘collega’s’ als ZZP’er werken. Dat klinkt dan heel aantrekkelijk want zij krijgen vaak een veel hoger uurtarief dan wat jij netto op je bankrekening overhoudt. Daarnaast zijn zakelijke kosten die ze maken ook nog eens aftrekbaar!

Dat je echter ook veel meer risico’s loopt als ondernemer zijnde, zal ik hieronder verder uitleggen. Maar nu eerst de vraag: wanneer ben je voor belastingdoeleinden een ZZP’er (ondernemer)?

Deze vraag is anno 2019 niet zo makkelijk te beantwoorden. We hadden altijd de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Deze verklaring kon je vóór aanvang van de opdracht aanvragen om de arbeidsrelatie vast te stellen. De VAR is een paar jaar geleden afgeschaft. Toen werd de wet DBA ingevoerd (werken op basis van modelovereenkomsten) maar dat bleek absoluut geen succes.

In afwachting van nieuwe regelgeving, heeft de overheid gezegd dat zij geen boetes zullen opleggen zolang er geen sprake is van het bewust overtreden van de wet.

Wanneer ben je een ondernemer?

Om als ondernemer (ZZP’er) te worden beschouwd voor de belastingwetten, moet je ook eenéchte ondernemer zijn.

Hierbij kun je denken aan het hebben van meerdere opdrachtgevers (dus niet slechts één), het lopen van ondernemersrisico (onder andere het risico dat je geen opdrachten meer krijgt) en het actief bezig zijn met het werven van opdrachten (bijvoorbeeld door adverteren of netwerken).

2. Aansprakelijkheid

Zoals hierboven gezegd, heeft een ZZP’er of eenmanszaak geen juridisch omhulsel.

Je bent zelf persoonlijk aansprakelijk, ook met je privévermogen. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld je gaat failliet of veroorzaakt een ongeval waarvoor je niet verzekerd bent kunnen onder andere je spaargeld en koophuis worden aangesproken.

3. Belastingen

Op het gebied van belastingen heb je als ondernemer veel verantwoordelijkheden. Hieronder maak ik het onderscheid tussen werknemers en ondernemers om dit duidelijker te maken.

Werknemer – inkomstenbelasting

Als je een werknemer bent, houdt jouw werkgever voor jouw loonheffingen (loonbelasting en sociale zekerheidspremies) in op jouw brutosalaris.

Dit bedrag draagt hij vervolgens af aan de belastingdienst als een ‘voorheffing’ op de inkomstenbelasting. Jij krijgt aan het einde van de maand het nettosalaris op je rekening gestort. Aan het einde van het jaar krijg je een jaaropgave waarop je kunt zien wat allemaal is afgedragen en kun jij je aangifte inkomstenbelasting indienen.

Indien er geen persoonlijke aftrekposten (zoals hypotheekrenteaftrek) of aanvullende belastbare inkomsten (zoals spaargeld) zijn, zal het bedrag vaak op rond de nul uitkomen.

Ondernemer – inkomstenbelasting

Voor ZZP’ers geldt dat zij de inkomstenbelasting zelf moeten betalen via de aangifte inkomstenbelasting (geen inhouding van loonbelasting).

Door het jaar heen verzamel je al je factureren/bonnetjes en aan het einde van het jaar vul je de aangifte inkomstenbelasting in. op basis hiervan volgt (bij winst) een te betalen bedrag aan inkomstenbelasting. Een goede administratie is dus essentieel!

Het opstellen van je aangifte inkomstenbelasting is een stuk ingewikkelder dan bij werknemers, want bij werknemers is alles al vooraf ingevuld. Het is belangrijk als ondernemer te weten welke kosten aftrekbaar zijn.

Voor je auto moet je meestal een rittenadministratie bijhouden (zie hierover ook mijn blog: auto privé- of ondernemersvermogen.

Als je door het jaar heen nog geen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting hebt ontvangen en je hebt wel winst behaald, moet je dus ineens de inkomstenbelasting betalen. Houd hier door het jaar heen rekening mee door geld opzij te zetten!

In deze blog kun je checken hoeveel inkomstenbelasting je opzij moet zetten op basis van je winst uit onderneming.

Ondernemer – btw

Ook kun je ondernemer voor de btw zijn (je bent sneller ondernemer voor de btw dan voor de inkomstenbelasting) en dan moet je aangiften btw doen (meestal per kwartaal).

4. Verzekeringen

De sociale zekerheidspremies bestaan uit een gedeelte dat wordt betaald door de werknemer (de volksverzekeringen, waaronder de AOW) en een gedeelte dat wordt betaald door de werkgever (de werknemersverzekeringen).

ZZP’ers betalen wél de volksverzekeringspremies (via de inkomstenbelasting), maar zijn nietverzekerd voor de werknemersverzekeringen. De belangrijkste werknemersverzekeringen zijn de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet Inkomen Arbeidsongeschiktheid) en de ZW (Ziektewet).

In tegenstelling tot werknemers, die de zekerheid hebben van een WW-uitkering bij ontslag en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij een ongeval, hebben ZZP’ers dit in eerst instantie niet. Als jou als ondernemer iets overkomt, krijg je in beginsel geen uitkering (behalve eventueel een bijstandsuitkering).

Ondernemers kunnen die verzekeringen wel particulier afsluiten. Afhankelijk van de sector waar je in werkt, kunnen de kosten oplopen tot honderden euro’s per maand. Voor veel verzekeringen zijn vooral de zorg- en bouwsector duur (vanwege het hoge ziekteverzuim).

Let op: er zijn plannen om de AOV verplicht te maken.

Denk eventueel ook aan een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

5. Pensioen

99% van de werkgevers in Nederland biedt een (verplicht) bedrijfspensioen. Dit houdt in dat elke maand een bedrag wordt afgedragen aan het bedrijfspensioenfonds (vaak is er een werknemers- en een werkgeversgedeelte) en dat bedrag wordt tot jouw pensioenleeftijd opgebouwd. Het vormt een aanvulling op je AOW uitkering.

Als ZZP’er bouw je wél AOW op (zie hierboven bij belastingen en verzekeringen), maar geen bedrijfspensioen.

Voor de meeste mensen is een AOW-uitkering niet voldoende om van rond te komen. Het is dus zeker raadzaam je te verdiepen in de mogelijkheden om als ondernemer pensioen op te bouwen (waarbij de kosten vaak aftrekbaar zijn). Vergeet ook het partnerpensioen niet! Je kunt denken aan bijvoorbeeld banksparen (op een geblokkeerde rekening), een ZZP pensioenfonds of een lijfrenteverzekering.

Het opbouwen van pensioen is (nog) niet verplicht, maar het is wel aan te raden er zo snel mogelijk mee te beginnen! Hoe eerder je geld opzij zet, hoe meer tijd het heeft om te renderen.

6. Winst maken

Last but not least, loop je natuurlijk als ondernemer het risico van tegenvallende resultaten. En niet te vergeten….. opdrachtgevers die je factureren niet (op tijd) betalen!

Samenvatting

Ondernemer zijn heeft veel voordelen, maar levert ook wat risico’s op.

Het is vooral van belang dat je een goede administratie bijhoudt en dat je geld opzij zet voor het betalen van belastingen. Daarnaast is het verstandig goed na te denken over verzekeringen (met name een arbeidsongeschiktheidsverzekering) en je pensioen.

Hoe bevalt ondernemen jou? Of denk je erover om te starten met ondernemen (zo ja: check dan dit stappenplan)?

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met www.financelle.nl