040-257 29 22 info@bastian-visser.nl

ZZP’ers zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Ook zijn zelfstandige ondernemers zonder personeel in 2017 vaker tevreden met hun inkomen en werkzekerheid. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 van TNO en het CBS. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat slechts 20% van de ondervraagden zich heeft verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Als reden om zich niet te verzekeren noemt 70% dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te kostbaar is. Maar is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo duur dan? Het blijkt namelijk dat uzelf invloed heeft op de hoogte van de premie en een AOV hoeft vaak niet duur te zijn. In dit artikel leggen we uit welke factoren meespelen in de hoogte van de premie. Op deze manier kunt u zelf beter inschatten of een AOV interessant voor u is en welke keuzes u heeft bij het afsluiten van deze verzekering.

Termijn van eigen risico van AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een eigen risico termijn. U kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld een eigen risico termijn van een week te kiezen, wat betekent dat uw AOV na een periode van een week zal uitkeren. U kunt er echter ook voor kiezen om een periode van bijvoorbeeld een half jaar te kiezen. Als u voor het laatste kiest, dan zal de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aanzienlijk lager liggen. We adviseren om de termijn van het eigen risico af te laten hangen van uw financiële buffer. Heeft u een behoorlijke financiële buffer, dan kunt u flink besparen op de premie van een AOV.

Hoogte van verzekerde bedrag

De hoogte van het verzekerde bedrag, oftewel de uitkering bij arbeidsongeschiktheid, heeft ook invloed op de hoogte van de premie van de AOV. Hoe hoger dit verzekerde bedrag, des te hoger de premie. Hierbij wordt natuurlijk wel rekening gehouden met uw huidige inkomsten. U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag gelijk te stellen aan uw huidige inkomsten, maar u kunt ook voor een lager bedrag kiezen. We adviseren om voor uzelf uit te rekenen welk bedrag u maandelijks nodig denkt te hebben in het geval van arbeidsongeschiktheid. Door een verzekerd bedrag te kiezen waarmee u wel uw lasten kunt dragen, maar wat lager ligt dan uw huidige inkomsten kunt u besparen op de premie van een AOV.

Risico van uw beroep

De risico’s en zwaarte van uw beroep hebben tevens invloed op de hoogte van de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een ZZP’er met een zwaar, risicovol beroep zal doorgaans een hogere premie betalen dan een zelfstandige ondernemer met lichte werkzaamheden. Dit is een factor waar u helaas zelf weinig invloed op heeft. Als uw werkzaamheden echter licht zijn en relatief weinig risico’s bevatten, dan is dit dus wel voordelig voor u.

Bij ondernemen horen risico’s. Dat hoeven wij u als ondernemer niet te vertellen. Wel kan het verstandig zijn om uzelf in te dekken voor bepaalde risico’s. Veel ZZP’ers weten helaas niet welke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Als u graag meer informatie wilt over de verschillende ZZP-verzekeringen en de mogelijkheden om uzelf te verzekeren, dan kunt u geheel vrijblijvend met ons een afspraak maken. Op de volgende pagina vindt u meer informatie over verzekeringen voor ZZP’ers.

Ook kunt u hieronder een vraag stellen en dan zullen wij deze voor u proberen te beantwoorden.