040-257 29 22 info@bastian-visser.nl

beloningsbeleid

BELONINGSBELEID

Beloningsbeleid
De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast marktconform salaris zonder variabele componenten. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers op integer, solide en klantgericht handelen.

Bij Bastian & Visser is het mogelijk om te kiezen voor 3 verschillende manieren van beloning:

Provisie
Daar waar provisie van toepassing is ontvangt Bastian & Visser deze bij het afsluiten van financiële producten. Vanuit de banken en verzekeraars wordt provisie vergoed voor de diverse werkzaamheden. De provisiebedragen zijn voor u inzichtelijk.

Vanaf 01-01-2013 geldt er een wettelijk provisieverbod voor de volgende producten:

  • Hypothecaire kredieten
  • Complexe producten
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Betalingsbeschermers
  • Uitvaartverzekeringen
  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Dienstverlening onder het Nationaal Regime Mifid

Wij zullen voor bovenstaande producten in ieder geval op voorhand een bepaalde vergoeding voor onze dienstverlening met u overeenkomen in de vorm van een vaste vergoeding of urendeclaratie.

Uurtarief
U heeft de keuze om de provisievergoeding, daar waar mogelijk, te vervangen door een uurtarief. Het uurtarief is momenteel vastgesteld op € 135,- voor een financieel adviseur en € 85,- voor MidOffice en BackOffice werkzaamheden. Bovenstaand tarief is vrij van BTW indien de intentie er is om tot bemiddeling over te gaan. Zonder deze intentie tot bemiddeling zal het uurtarief met BTW verhoogd moeten worden.

Vaste vergoeding
Bastian & Visser biedt u de mogelijkheid om voor een vaste vergoeding te kiezen bij het afsluiten van een complex product/hypothecair krediet. De hoogte van deze vergoeding wordt op basis van de inventarisatie op voorhand door de adviseur met u besproken.

5 veranderingen  per 1-1-2013 in verband met het provisieverbod
U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan erbij de advisering van bepaalde financiële producten vanaf 1 januari 2013 vijf zaken anders dan u in het verleden gewend was. In deze brochure informeren wij u over deze veranderingen.

Kijk ook op www.allesoververzekeren.nl/themas/provisieverbod

Bastian & Visser

De verzekeringsadviseur bij u in de buurt

Heeft u vragen over uw lopende verzekeringen of wilt u vrijblijvend advies op maat, neem contact op met één van onze kantoren of maak een persoonlijke afspraak.

Verzekeringen Eindhoven - Klein Tongelreplein 7 5613 KK Eindhoven

040 257 29 22

Verzekeringen Valkenswaard - Luikerweg 23 5554 NA Valkenswaard

040 201 32 12